ÔÏ ÄÉÊÏ ÓÏÕ VIDEO ÔÏ ÄÉÊÏ ÓÏÕ VIDEO

εδώ είναι η δικιά σου είδηση

24/07/18 Το δικό σου βίντεο, Μάτι (6)

Βίντεο πολίτη από τον δρόμο στο Μάτι:
Μετακίνηση καμένου αυτοκινήτου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?