Å×Ù ËÏÃÏ

Å×Ù ËÏÃÏ Å×Ù ËÏÃÏ

γράψε κάτι που αξίζει να διαβαστεί ή κάνε κάτι που αξίζει να γραφτεί

Πρώτη Κατοικία – «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Της Έλενας Καραγεωργοπούλου, Συμβολαιογράφου

Kόκκινες γραμμές και λευκές αλήθειες που φυλούν βάρδιες


Σεπτέμβρης μήνας κι η ανοχή του Αυγούστου στους δανειολήπτες οφειλέτες έχει εξαντληθεί.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί συνεχίζονται σε αμείωτους ρυθμούς. Η πρόσφατη περίπτωση της οικογένειας Λημναίου από τον Μαραθώνα, που απέφυγε την ύστατη στιγμή, την απώλεια της μοναδικής της κατοικίας με τις παρεμβάσεις της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου (συνηγόρου της οικογένειας) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκληρότητας μίας διαδικασίας κατάφωρα παράνομης, αντισυνταγματικής και κραυγαλέα άδικης για την πλειοψηφία των κόκκινων δανειοληπτών.

Δεν είναι, όμως, το μόνο ζητούμενο που θα απασχολήσει την ελληνική κοινωνία το επόμενο διάστημα.

Στο βωμό της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, που εξελίσσεται σε διάφορες κατευθύνσεις (μείωση προσωπικού, αύξηση μηχανών αυτόματων συναλλαγών), oι «αιρετικοί» δανειολήπτες, που δεν κατέστη εφικτό να εισχωρήσουν στην νέα, βραχυπρόθεσμης ζωής, πλατφόρμα ρύθμισης των οφειλών τους – και πώς να είναι εφικτό άλλωστε, αφού οι «επιλέξιμοι» οφείλουν να πληρούν σωρευτικά φαντασιακές προϋποθέσεις - λαμβάνουν σε καταιγιστικό ρυθμό επιστολές ενημέρωσης, με τις οποίες οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ γνωστοποιούν στους οφειλέτες, ότι οι πιστώσεις τους (δάνεια) μεταβιβάστηκαν λόγω πώλησης σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (δηλαδή ξένο επενδυτικό κεφάλαιο – fund-) που με τη σειρά του έχει ήδη αναθέσει τη διαχείριση των ανωτέρω απαιτήσεων σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει τη ρίζα της στην ίδια την πωλήτρια του δανείου Τράπεζα.

Για να είναι κανείς "επιλέξιμος" στην πλατφόρμα ρύθμισης δανείων, που έχει διάρκεια ζωής έως το τέλος του 2019 και αποτέλεσε το αντιστάθμισμα της κατάργησης του Νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν αρκεί η καλή του διάθεση ή το ενδιαφέρον του, όπως επίσης δεν εξαρτάται για τους ίδιους λόγους, η κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπλήρωση των όρων επιλογής του στην προστασία του.

Τα κριτήρια που τίθενται σε αμφότερες τις δήθεν δυνατότητες προστασίας είναι τόσο απαγορευτικά, όσο και η πιθανότητα ο απεργός πείνας επί 30 ημέρες, να διανύσει πέντε χιλιόμετρα σε μία ώρα για να φτάσει στη δικαίωσή του.

Στόχος μίας τέτοιας πολιτικής είναι η δημιουργία εκείνων των εντυπώσεων, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη χειραγώγηση του λαού και την καθυπόταξή του.

Πολίτες που δεν διεκδικούν, πολίτες που δεν γνωρίζουν και δεν αμύνονται, πολίτες που δέχονται ως μοιραίο το αποτέλεσμα της ήττας, στον πόλεμο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, της απώλειας γης, της απώλειας του κύρους και της αξιοπρέπειας, είναι οι πολίτες που έχτισαν η παρελθούσα Κυβέρνηση και η νυν της φιλελεύθερης άποψης, για την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής συνοχής και όχι μόνο...

Οι μαχητές των νέων δρόμων, όμως, γνωρίζουν καλά πως η αξία του ευ αγωνίζεσθαι στην υπηρεσία της Αλήθειας και της Ελευθερίας, είναι αναλλοίωτη στο χρόνο, ταξιδεύει σε όλους τους χαλεπούς καιρούς και σκοπεί στην επαναφορά του Δικαίου.

Στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και της κατανόησης της νέας θέσης μας στη σκηνή της μη θεατρικής πραγματικότητας στην ταχύτατη εξέλιξη των γεγονότων, αναμένουμε τις δράσεις των νέων κτητόρων (funds) των απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών από δάνεια και πιστώσεις, που ελήφθησαν σε μεγάλο βαθμό με την παρακίνησή τους στους πολίτες σε χρόνο λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης ή και αμέσως μετά, για την επιβίωση επιχειρήσεων και οικογενειών που υπέστησαν εισοδηματικές ανατροπές, όπως δημιουργία χρεών των επιχειρήσεων λόγω δυσλειτουργίας, απολύσεις ή κάθετη μείωση μισθών.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η αλλοδαπή εταιρεία (fund) έχει γνωστοποιήσει, ότι πλέον είναι ο νέος δικαιούχος του κόκκινου δανείου, στο επόμενο διάστημα θα αναδειχθεί, όπως ήδη έχει συμβεί σε μερικές περιπτώσεις, πως αυτή κινεί πλέον τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, γεγονός που δίνει στην άμυνα του δανειολήπτη νέες διαστάσεις, ούτως ειπείν:

(α) Ποιες συγκεκριμένα είναι οι απαιτήσεις για τις οποίες εκπλειστηριάζεται το ακίνητο (και δη μοναδική κατοικία κατά περίπτωση), ήτοι, οι ορισμένες απαιτήσεις που υφίστανται αιτιολογημένα και δεν προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας (άρ. 17 του Συντάγματος), της αξίας του ανθρώπου και της αξιοπρέπειάς του (άρ. 2 του Συντάγματος), την ανάγκη ελέγχου του Κράτους στην ανάπτυξη των πόλεων και στην αναδιάρθρωση της χώρας, με την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης (άρ. 24 Συντάγματος);

(β) Πώς εκπροσωπείται νόμιμα το ξένο fund και πώς έχει ρυθμιστεί ως θεσμός από την ελληνική έννομη τάξη, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη υπόστασή του και η νόμιμη φορολογική του αντιμετώπιση κατά το εσωτερικό δίκαιο;

(γ) Γιατί όχι στην υπαγωγή στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση των κόκκινων δανειοληπτών με μοναδική κατοικία πριν από την μεταβίβαση των τραπεζικών απαιτήσεων ή ακόμα και μετά, προ πάσης άλλης ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης, σε ένδειξη κατανόησης της δεινής θέσης πολιτών, που υπέστησαν οικονομική καταστροφή και κινδυνεύουν να απωλέσουν το ένα και μοναδικό τους σπίτι, ως οφείλει να πράξει κάθε Κράτος Δικαίου σε εκτέλεση των συνταγματικών επιταγών;;;;

(δ) Γιατί όχι αφού αποδειχθεί ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα αποπληρωμής χρέους, να μην τύχει διαγραφής ένα τέτοιο δάνειο, για το οποίο οι ελληνικές τράπεζες ήδη έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και εισπράξει τις απώλειές τους;;;

Με δυσοίωνες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία, οι οικονομικές στήλες του Τύπου μας γνωστοποιούν ότι η βαθειά ύφεση που επηρεάζει όλη την υφήλιο, απαιτεί νέες δημοσιονομικές πολιτικές.

Με δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται ήδη μία δεκαετία, είναι βέβαιο ότι δεν χωρούν ούτε νέα πειράματα ούτε λάθη σε βάρος της ζωής των ελλήνων.

Είναι κρίσιμο να συσπειρώσουμε τις δυνάμεις μας και να προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας αντιστεκόμενοι στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με σκοπό την εξυγίανση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και την απονομή δικαιοσύνης στους πληγέντες από την κρίση αυτή.

Για την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ


ΥΓ «Καθώς αποκοιμήθηκες φύλαγε βάρδια ο κάβος
Σε σπίτι μέσα, ξέχασες προχτές το φυλαχτό.
Γελάς, μα εγώ σε πούλησα στο Rio για δύο centavos
Κι απέ σε ξαναγόρασα ακριβά στη Βυρηττό.»
ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΕΧΩ ΛΟΓΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ
 

ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?