Å×Ù ËÏÃÏ

Å×Ù ËÏÃÏ Å×Ù ËÏÃÏ

γράψε κάτι που αξίζει να διαβαστεί ή κάνε κάτι που αξίζει να γραφτεί

Ο ηλεκτρονικός αμοραλισμός του μνημονιακού βίου και η άρνηση στη συνέργεια: πλειστηριασμός και εκτέλεση καθήκοντος

Tης Έλενας Καραγεωργοπούλου, Συμβολαιογράφου Λαυρίου

Διαβάζοντας κανείς τους στωικούς, καλείται να αναλύσει τη σκέψη συνταιριάζοντας την τυπική και την εμπράγματη ηθική κι εκεί συναντά τον Επίκτητο, που μιλώντας για το Σωκράτη αναφέρει: «Για να συνεχίσω το παιχνίδι προσφέρω τις υπηρεσίες μου μέχρις ότου με διατάξουν να κάνω κάτι ανάρμοστο. Κι αν μου πουν «πήγαινε να φέρεις το Λέοντα το Σαλαμίνιο» θα πω: «Βρες άλλον να στείλεις, σταματώ το παιχνίδι. Θα πουν: «στη φυλακή» και τότε ακολουθώ και το παιχνίδι συνεχίζεται.
Έτσι, λοιπόν, σχετικές οι αξίες είναι μία στωική άποψη, μα το παιχνίδι πάντα έχει κανόνες και με τη δυνατότητα επιλογής, πορεύεσαι για τις προτιμώμενες αξίες, συγκατατίθεσαι εφόσον δεν είναι αποφασιστικής σημασίας ζήτημα, μα δεν μπορείς να πράξεις το ηθικά φαύλο...

Πλειστηριασμοί: ηλεκτρονικά από 21/2 έτους 2018 και έρχεται ο συνειρμός στα παραπάνω γιατί με στωική σοφία χρειάζεται να αντιγράψεις εκείνη την ηθική ανάπτυξη των στωικών για να οπλίσεις το Δίκαιο:

Αρ. 965 παρ. 5 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5 Τεύχος Α’:
Αν κατά την ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού η κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόσκληση των επομένων πλειοδοτών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής για λόγους που εκτίθενται σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε γίνεται αναπλειστηριασμός κατά τις διατάξεις των επομένων εδαφίων. ... Περίληψη της πράξης δημοσιεύεται με επιμέλεια του υπαλλήλου του Πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Από τις συγκεκριμένες διατάξεις σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις του άρ. 9 του ν. 4335/2015 προκύπτουν τα εξής:
Δεν υπάρχει νέα προδικασία, δεν υπάρχουν διατυπώσεις δημοσιότητας για τους πλειστηριασμούς που θα γίνουν ηλεκτρονικά μετά από ματαίωση ή αναβολή. Ο μόνος τρόπος για να πληροφορηθεί ο καθ' ου η εκτέλεση ότι επισπεύδεται σε βάρος του ο πλειστηριασμός τη συγκεκριμένη ημέρα που θα έχει ορισθεί, είναι με δική του πρωτοβουλία να ερευνήσει την Ιστοσελίδα Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ !!! Και ανακύπτουν τα εξής σημαντικά: Νομική πλάνη δεν συγχωρείται, όμως μέσα στον καταιγισμό των νέων πληροφοριών και υποχρεώσεων – καθηκόντων του πολίτη, ο τελευταίος καλείται να ανταπεξέλθει στο Νέο, με υποχρεωτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και πρόνοια – γνώση της διαδικασίας άντλησης της πληροφορίας που θα καθορίσει το μέλλον του.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πολλές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, είναι πασίδηλο ότι στην πλειοψηφία τους άνθρωποι ηλικιωμένοι δεν έχουν καμία γνώση χειρισμού ίντερνετ, ακόμη και αν ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει πρόσβαση σε αυτό.

Δεν θα λάβουν ποτέ συστημένη επιστολή, κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή, δεν θα τους εξηγήσει κανείς γιατί θα έρθει η στιγμή που θα εμφανισθεί κάποιος έξω από την οικία τους και θα τους ανακοινώσει ότι το ακίνητο αυτό στο οποίο ζουν, δεν τους ανήκει (αν περί αυτού πρόκειται).

Κατ ' εξαίρεση των ανωτέρω, αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού / αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, επί ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διοικητικής εκτέλεσης (βλ. ΠΟΛ 1041/20-3-2017]. Δηλαδή ο καθ'ού η εκτέλεση δεν θα λάβει γνώση του νέου πλειστηριασμού με φυσικό τρόπο, ήτοι επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ενώ το Δημόσιο υποχρεωτικά λαμβάνει γνώση με νέα επίδοση!!!

Η διαδικασία θα έχει συμβεί ηλεκτρονικά και δυστυχώς οι αναπλειστηριασμοί ή επαναληπτικοί πλειστηριασμοί θα είναι της προτίμησης των ενδιαφερομένων, διότι η τιμή πρώτης προσφοράς στο νέο πλειστηριασμό θα είναι μικρότερη της αρχικά ορισθείσας τιμής του ακινήτου.

Ο τρόπος που προσδιορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου από κατάσχεση ή πλειστηριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ορίστηκε με την έκδοση της ΠΟΛ 1011/18-1-2018 [ΦΕΚ 63Β/18-1-2018] και απαιτεί κατά πλειοψηφία των περιπτώσεων την πρόσληψη ειδικού εκτιμητή, πιστοποιημένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στη Διεύθυνση του Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην Ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου.

Να σημειωθεί, ότι με έκπληξη βίωσα προ λίγων ημερών, την τηλεφωνική επικοινωνία ενός τέτοιου νεαρού εκτιμητή, ο οποίος ζητούσε τη συνδρομή μου (!) για την άντληση πληροφοριών από το αρχείο συμβολαίων έτους 2017, ώστε να εννοήσει «πώς» θα εκτιμά τις αξίες των ακινήτων της Λαυρεωτικής, με γνώμονα τις αντικειμενικές αξίες που έχουν τεθεί σε συμβάσεις του προηγούμενου έτους, το τίμημα που συμφωνήθηκε από τους συμβαλλόμενους και την παλαιότητα που προκύπτει από τα δημόσια έγγραφα! Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, θα κρίνουν τις.. αξίες μας... Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν δικαιούται να έχει και έτσι δεν ικανοποιήθηκε, από εμένα τουλάχιστον, ο συγκεκριμένος!

Κι όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πορεία του ελληνικού χρέους, είναι χειρότερη από την μέχρι πρότινος προβλεπόμενη, ενώ οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και τείνουν σε πώληση των κόκκινων δανείων όχι στους ίδιους τους δανειολήπτες με ευνοϊκούς όρους, αλλά σε ξένα funds με προκλητική εύνοια.

Στον αντίποδα της παραπάνω στάσης, η με αριθμό 2343/2016 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που αποτελεί πλέον νομολογία του ελληνικού κράτους, δίνει ράπισμα στις αυθαιρεσίες των τραπεζών, με την αποδοχή του ισχυρισμού ότι κανείς δανειολήπτης δεν χρωστάει τίποτα σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των άρθρων 178 και 179 ΑΚ., όταν η τράπεζα είναι η υπεύθυνη της οικονομικής αδυναμίας του δανειολήπτη, η «δανειακή σύμβαση» θεωρείται αδικοπραξία και διαγράφεται οριστικά.

Κι αν τα παραπάνω συντείνουν στην άποψη, πως οι άνθρωποι καλούνται να παίξουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους στη ζωή τους, με ασφάλεια μπορεί κανείς να καταθέσει, μέσα και από τη φιλοσοφία των στωικών, των αρχών του Συντάγματος και του Ποινικού Δικαίου, σε ποιον ρόλο δεν θα επέλεγε να μπει, παραπέμποντας στην ανυπακοή του Σωκράτη και στην υπακοή του νομοταγούς πολίτη υπό ομαλές συνθήκες.

Αν επιχειρήσουμε να καθρεφτίσουμε τις παραπάνω προσωπικές απόψεις στην πρόσφατη πραγματικότητα, των αποτελεσμάτων των τακτικών ετήσιων γενικών συνελεύσεων (της 28ης/1/2018) στους περισσότερους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, παραθέτω τις εξής πληροφορίες, που είναι χρήσιμες, αλλά από την αιτία της σοβαρότητας του αποτελέσματος κρίσης από αυτές, φρονώ ως αναγκαία την επαλήθευση της ισχύουσας κατάστασης για όποιον τον αφορά και είναι τα εξής:
- Σύλλογος Θεσσαλονίκης: αποχή από φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έως 4/3/2018 [υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου]
- Σύλλογος Ναυπλίου: παύση αποχής και πρόσκληση των μελών σε πιστοποίηση (!)
- Σύλλογος Κρήτης: αποχή από φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έως 4/3/2018
- Σύλλογος Λάρισας: αποχή από φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έως 31/3/2018
- Σύλλογος Πάτρας: αποχή από φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έως 4/3/2018
- Σύλλογος Ιωαννίνων: αποχή από φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έως 21/2/2018
- Σύλλογος Θράκης: παύση αποχής
Ο Σύλλογος Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου θα πραγματοποιήσει την επαναληπτική ετήσια γενική συνέλευση στις 4/2/2018, οπότε και θα πρέπει να τεθεί ως ζήτημα ψηφοφορίας η αποχή, καθώς τέτοιο θέμα δεν υφίσταται (!).

Για όλα τα παραπάνω θα επανερχόμαστε, όλοι όσοι δουλεύουμε με την ελπίδα της μεταστροφής του φαντασιακού σε πραγματικό, με την ανάγκη υλοποίησης των ονείρων για τη Ζωή που αξίζει να απολαμβάνουμε, για τις αξίες που δεν εκτιμώνται και δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν!

ΕΧΩ ΛΟΓΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ
 

ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?