ÌÍÇÌÏrandum ÌÍÇÌÏrandum

η πραγματική τέχνη της μνήμης είναι η τέχνη της προσοχής

Η αλήθεια είναι θέμα κατανόησης

Ή μήπως ΟΧΙ;
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ