ÌÍÇÌÏrandum ÌÍÇÌÏrandum

η πραγματική τέχνη της μνήμης είναι η τέχνη της προσοχής

07/05/2016 "Ο λόγος μας είναι συμβόλαιο"

"Το αμφισβητείτε; Το αμφισβητείτε; Το αμφισβητείτε;"
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?